Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad apparent do češtiny

apparent = zjevný; zřejmý; patrný; očividný; jasný; zdánlivý; domnělý; samozřejmý; znatelný; skutečný; nepochybný; zdánlivá výhoda
heir apparent = právoplatný dědic; korunní princ; přímý dědic; právoplatný přímý dědic;
squint apparent = heterotropie; manifestní strabismus;

Příklady překladu slova "apparent" z webu:

No apparent help for either hand...  Pro nikoho žádná pomoc...
It was apparent he'd run out of hard news.  Bylo zřejmé, že už nic důležitého neřekne.
Again for no apparent reason.  Opět z žádného zjevného důvodu.
His anger, though controlled, was apparent in every movement.  Z každého jeho pohybu čišel hněv, byť ovládaný.
Is it possible to create an apparent coincidence?  Je možné vytvořit náhodné setkaní?
Third, there was the problem of the swarm's apparent goal.  Za třetí tu byl problém toho, o co roje usilují.
There had been a mishap, with no injuries, no apparent damage.  Došlo k nehodě, žádné zranění, žádná škoda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorappeal   appear   appearance   appearances   appeasement   appetite   apple   appliance