Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad appalled do češtiny

appalled = poděšený; zděšený; děsivý
be appalled = děsit se; zděsit se; zhrozit se;

Příklady překladu slova "appalled" z webu:

The reports appalled him.  Zprávy ho vyděsily.
The chaplain was appalled and rose halfway out of his chair.  Kaplana to pobouřilo tak, že napůl vstal ze židle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorapparatus   apparent   appeal   appear   appearance   appearances   appeasement   appetite