Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aphasia do češtiny

aphasia = chorobná neschopnost; afázie; afatický
global aphasia = globální afázie; globální afazie;
sensory aphasia = neschopnost rozumět slovům; senzorická afazie;
apology   apoplectic   appalled   apparatus   apparent   appeal   appear   appearance