Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad aperture do češtiny

aperture = otvor; díra; štěrbina; průzor; fotografická clona; apertura; oko; světlost ok; okénko; průhledítko; účinný otvor; ústí (upravený otvor); světelnost; výřez; otvorový; velikost otvoru; účinná plocha; zahájení sezóny; světlost; rozptyl; sítový otvor
beam aperture = apertura svazku; průřez svazku;
body aperture = výřez v karoserii; otvor do karoserie;
effective aperture = účinná apertura; účinná clona;
light aperture = otvor pro světlo; vybrání pro světlo; výřez pro světlo; relativní otvor;

Příklady překladu slova "aperture" z webu:

The angle of aperture has captured a fraction of his face:  V zorném poli aparátu je kus jeho tváře:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraphasia   apology   apoplectic   appalled   apparatus   apparent   appeal   appear