Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ape; apex; apical; apiece do češtiny


ape = opičit se, lidoop, opičit se po (6. p.), napodobit (koho), nemotora, nevychovanec, napodobovat

apex = špice, špička, vrcholový bod, vyvrcholení, výchoz, apex, nejvyšší bod, hrot, vrcholový

apical = v okolí hrotu, apikální, apikálně, hrotový, vrcholový

apiece = za kus, každý, každý za (obch.), každému, za každý


Next: apocryphal; apologetic; apologize; apostrophe    beading; beadle; beak; beam