Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad apart do češtiny

apart = odděleně; stranou; zvlášť; odloučeně; izolovaně; o sobě; nezávisle; oddělený; od sebe; odloučený; rozdělený; kromě; kromě (2. p.)
come apart = rozložit se; rozpárat se; rozpadnout se;
draw apart = rozcházet se; vzdalovat se od sebe; rozhalit; roztáhnout;
drift apart = rozejít se (muž a žena); přestat si rozumět (muž a žena); odcizit se; rozehnat;
fall apart = rozpadnout se;

Příklady překladu slova "apart" z webu:

Apart from this pad.  Kromě tady toho bytu.
Who, apart from anything else, was he?  A nehledě na to všechno - kdo to vlastně je?
I mean apart from that.  Já myslel kromě toho.
I must stand apart now, beloved.  Teď se musím postavit někam stranou, milovaný.
You can tell them apart by their helmets and...  Poznáte je od sebe podle helem a...
One female buffalo now stood apart from the herd.  Jedna buvolí kráva však nyní stála mi?
Kinda like your immune system falling apart on you.  Jakoby se v tobě rozpad imunitní systém.
It's a wonder it didn't tear her apart anyways.  Je to stejně zázrak, že ji neroztrhal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorapartment   aperture   aphasia   apology   apoplectic   appalled   apparatus   apparent