Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anywhere do češtiny

anywhere = kdekoli; někde; někam; kamkoli; nikde (po záporu); nikam (po záporu); kdekoliv; kamkoliv; asi; přibližně; všude; nevímkde; nevímkam; kdekoli jinde
from anywhere = odkudkoli; odnikud;
get anywhere = dosáhnout (něčeho); dovést; dovézt; zavést; zavézt někam;

Příklady překladu slova "anywhere" z webu:

Anywhere at all?  Vůbec ne?
Have you anywhere to stay?  Máte kde zůstat?
He could be anywhere by now.  Může být kdekoliv.
It's the same as anywhere else.  Je stejná jako všude jinde.
He saw no living infants anywhere in the clearing.  Nikde na mýtině také žádného neviděl.
You don't even need to be anywhere near the drop.  A nemusíte být nikde poblíž.
There didn't appear to be a fire anywhere in the garden.  Zdálo se, že oheň prostě v zahradě není.
I know, but did you ever see them anywhere else?  To vím, ale nevidělas je ještě někde jinde?
The protocol of prison life is so different from anywhere else.  Ve vězení je všechno jinak než v normálním světě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoraorta   apart   apartment   aperture   aphasia   apology   apoplectic   appalled