Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anything do češtiny

anything = cokoli; něco; všechno; cokoliv; nic (po záporu); do určité míry; pokud možná; nevímco; kdeco; něco jiného, než
believe anything = věřit čemukoliv; nevěřit ničemu;
hardly anything = máloco; téměř nic;
if anything = pokud něco; pokud vůbec; I can't see anything = nic nevidím;
if there is anything = pokud by něco;

Příklady překladu slova "anything" z webu:

Anything but.  To vůbec ne.
Or anything else?  Nebo něco jiného?
Don't say anything else.  Jenom to.
I don't know anything else.  Víc nevím.
Now, do you see anything else?  A jiného nevidíš nic?
He had no time for anything else.  Na nic jiného neměl čas.
He hadn't had time to say anything at all.  Neměl čas vůbec něco říci.
Your kind spit in the face of anything decent.  Na všechno slušné kašlete.
Jessie hadn't the slightest idea of that or anything else.  Jessie si nic z toho neuvědomovala.
I can spare you five minutes if you have anything to say.  Chceteli mi něco povědět, máte na to pět minut.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranywhere   aorta   apart   apartment   aperture   aphasia   apology   apoplectic