Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anyone do češtiny

anyone = kdokoliv; každý; nikdo (po záporu); někdo; kdokoli; cokoli
tell anyone = říct komukoliv; říci komukoliv;
to anyone = komukoliv; k někomu; každému; nikomu (po záporu);

Příklady překladu slova "anyone" z webu:

Anyone else?  Ještě něco?
Is anyone there?  Je tu někdo?
Why didn't anyone call me?  Proč mi to nikdo nezavolal?
I didn't see anyone ...  Nikoho jsem neviděl...
I feel pain like anyone else.  Cítím bolest jako každý jiný.
I can hardly speak for anyone else.  Těžko mohu hovořit za jiné.
Well, don't talk about it to anyone else.  Dobrá, tak o tom zatím s nikým nemluv.
Well, my father does not steal from anyone .  No, tak teda, můj otec nikomu nic neukradl!
We may have more cause for alarm than anyone else.  Možná že máme víc důvodů ke znepokojení než kdokoli jiný.
Please don't lose it and don't give it to anyone else.  Prosím vás, nerafte ho a nedávejte ho nikomu jinému.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranything   anywhere   aorta   apart   apartment   aperture   aphasia   apology