Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anybody do češtiny

anybody = někdo; nikdo (po záporu); kdokoliv; každý; kdokoli; jakkoliv
to anybody = komukoliv; nikomu; I didn't talk to anybody = s nikým jsem nemluvil;

Příklady překladu slova "anybody" z webu:

Anybody here?  Je tu někdo?
Does anybody know?  Ví to někdo?
Neither does anybody else.  Neví to nikdo.
Have you hired anybody yet?  Už sis někoho najal?
You're not interested in anybody else?  A jiný tě nezajímaj?
I'm not supposed to tell anybody that.  O tomhle nemám s nikým mluvit.
Did you see the driver or anybody inside?  Viděl jste uvnitř řidiče nebo někoho jiného?
I know him better than you or anybody else can know him.  Znám ho moc dobře.
I didn't like her, neither did you or anybody else.  Nelíbila se mi, ale nelíbila se ani tobě, ani ostatním.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranymore   anyone   anything   anywhere   aorta   apart   apartment   aperture