Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad any way do češtiny

any way = jakkoliv; nějaký způsob; někdo
in any way = v žádném případě; jakýmkoliv způsobem;

Příklady překladu slova "any way" z webu:

Any way to turn the lights off?  Jak jste unikli?
In any way he chose to request.  Dělal jsem všechno, oč mě požádal.
Take it any way you want.  Berte to, jak chcete.
And don't in any way quarrel with him.  A rozhodně se s ním nepohádej.
It was not in any way a threatening look.  Nebyl to výhružný pohled.
There didn't seem to be any way to open it, no visible seams.  Nezdálo se, že by se předmět dal nějak otevřít.
It's our duty to serve in any way we can, neh?  Naší povinností je přece sloužit všemi způsoby, jaké známe.
Number one priority is getting them out, any way we can.  Priorita číslo jedna je dostat je ven, jakýmkoli způsobem.
One might never have known he was in any way concerned.  Nezasvěcenec by ani netušil, že se ho nějak týká.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranybody   anymore   anyone   anything   anywhere   aorta   apart   apartment