Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad any time do češtiny

any time = kdykoli; vždy; žádný čas; kdykoliv; jakkoliv
at any time = kdykoliv; vždy; v jakoukoliv dobu;

Příklady překladu slova "any time" z webu:

Any time in the next half hour will do.  Kdykoliv během půl hodiny bude úplně stačit.
In hardly any time at all.  Za vteřinku.
Are you spending any time together?  Trávíte vůbec nějaký čas spolu?
But we won't waste any time here luckily we won't need to.  Ale nebudeme marnit čas naštěstí to nemáme zapotřebí.
Remember, she can hop dimensions any time she wants.  Může se teleportovat do jiný dimenze, kdy se jí zachce.
But please come to tea - any time you like!  Ale přijďte někdy na svačinu - kdykoli se vám to hodí!
Now he felt more lonely than at any time in his life.  Teď se cítil opuštěnější než za celý svůj dosavadní život.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorany way   anybody   anymore   anyone   anything   anywhere   aorta   apart