Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad any other do češtiny

any other = jiný (jakýkoliv, každý, žádný); žádný jiný; každý jiný; nějaký důvod
in any other = v jiném (v každém či žádném jiném); v žádném jiném; v každém jiném;

Příklady překladu slova "any other" z webu:

Any other jewelry?  Nějaký šperky?
So any other suggestions?  Takže nějaké další návrhy?
Is there any other punishment?  Copak existuje nějaký jiný trest?
Wouldn't have it any other way.  Jinak by to ani nešlo.
They won't shoot up any other kind.  Z nikoho jiného si nestřílejí.
I have never been employed by any other government agency, period.  Nikdy mě nezaměstnávala žádná vládní agentura.
I couldn't remember ever having lived in any other room.  Nevzpomněl bych si, že jsem kdy žil v jiném pokoji.
My people will not speak of you to any other sietch.  Moji lidé nebudou o vás s nikým z jiných síčů hovořit.
And from now on he would treat him like any other man.  A odted'se k němu hodlal chovat jako k jiným lidem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorany time   any way   anybody   anymore   anyone   anything   anywhere   aorta