Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad any more do češtiny

any more = více; více (2. p.); ještě trochu (2. p.); ještě (něco); ještě nějaký; už ne (po záporu); ještě teď; každý z
not any more = už nikdy; už ne-;

Příklady překladu slova "any more" z webu:

Any more goodies?  Ještě nějaké dobroty?
Is there any more beer?  Je tam ještě pivo?
Do you have any more of these?  Máš jich víc?
I shan't trouble you any more now.  Nechci vás už obtěžovat.
I didn't want to take any more of your time.  Nechtěla jsem tě zdržovat.
He didn't want to damage the wall any more than he had to.  Nechtěl zeď poškodit víc, než bylo nutné.
Now perhaps we can finish this story without any more interruptions.  Teďka snad můžete svůj příběh dokončit bez dalšího vyrušování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorany other   any time   any way   anybody   anymore   anyone   anything   anywhere