Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad any longer do češtiny

any longer = déle; o trochu déle; poněkud déle; o něco déle; ještě déle; více
not any longer = už ne-; už déle ne-; již ne;

Příklady překladu slova "any longer" z webu:

If we wait any longer, he'll have it all.  Jestli ještě budeme čekat, dostane všechny.
I can't hold on any longer.  Už se dlouho neudržím.
We do not serve regul any longer.  Už nesloužíme regulům.
I know that he isn't here any longer.  Vím, že už tady není.
So it's to no purpose to wait any longer.  Nemá už tedy smysl déle čekat.
When the game resumed, it was not good any longer.  Začali zase hrát, ale nestálo to už za nic.
He could not afford to delay his final preparations any longer.  Nemohl si už dovolit oddalovat zbývající přípravy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorany more   any other   any time   any way   anybody   anymore   anyone   anything