Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anxious do češtiny

anxious = úzkostlivý; znepokojený; horlivě usilující; starostlivý; znepokojivý; zneklidněný; úzkostný; plný úzkosti; nedočkavý; snažit se; plný obav; dychtivý; pln obavy; napjatý; ustaraný; snaživý; horlivý; anxiózní; dychtivý po; rozechvělý; úzkostlivě
be anxious = dělat si starosti; usilovat; rád by (co); strachovat se;
most anxious = nejúzkostlivější; nejdychtivější;

Příklady překladu slova "anxious" z webu:

I'm anxious to be on my way.  Už opravdu musím jít.
He nodded, anxious to be gone.  Pokývl a chtěl už být pryč.
Gentle, it said, anxious now.  To já jsem je osvobodil.
He was tired and anxious and filled with dread.  Byl unavený a plný úzkosti.
Why was some one so anxious to get possession of it?  Proč mu tak záleželo na tom, aby se jej zmocnil?
His companions looked at him with anxious concern;  Jeho společníci na něho hleděli se zájmem a s obavami;
Obviously his sudden arrival had made them anxious about the infant.  Jeho náhlý příjezd je zjevně poplašil kvůli mláděti.
Hastings has explained to you that we are anxious for no publicity?  Hastings vám už naznačil, že neprahneme po žádné publicitě?
This was the least that he owed to his anxious friends.  Tím byl aspoň svým starostlivým přátelům povinen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorany longer   any more   any other   any time   any way   anybody   anymore   anyone