Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad antiquity; antiseptic; antisocial; anvil do češtiny


antiquity = starobylost, antika, dávnověk, starodávnost, stáří, pravěk, staří národové, starověký, starý věk, starožitnost

antiseptic = dezinfekce, dezinfekční prostředek, antiseptická látka, protihnilobný prostředek, protihnilobný, zabraňující hnití, úzkostlivě čistý, chladný, antiseptikum, dezinfekční

antisocial = nesociální, antisociální, protispolečenský, společensky škodlivý, nespolečenský, asociální


Next: anxiety; any; anyhow    battledore; battue; batty; bauble