Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anticipate; anticoincidence; anticorrosive do češtiny


anticipate = tušit, předejít, předjímat, anticipovat, očekávat, předbíhat, předcházet, používat předem, čekat, odhadovat, předčasně provést, urychlit

anticoincidence = neshoda, negace ekvivalence, nonekvivalence, neekvivalence, antikoincidence

anticorrosive = antikorozivní, prostředek proti rezavění, protikorozní, protirezový, antikorozívní, nerezavějící, korozivzdorný, antikorozní látka


Next: antidote; antifebrile; antipodal; antipode    batching; bate; bath; bathe