Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad antedate; antediluvian; anthology; anthrax do češtiny


antedate = dřívější datum, předcházet, předvídat, tušit, zpětně datovat, antedatování, opatřit dřívějším datem, přecházet (4. p.), antidatovat

antediluvian = tvor, který žil před potopou, velmi starý člověk, stařec, předpotopní člověk

anthology = antologie, sbírka, soubor, sborník vybraných prací, sborník, klasobraní

anthrax = sněť slezinná, karbunkl (med.), infekční onemocnění zvířat přenosné na člověka, vozhřivka, uhlák, antraxový, anthrax


Next: anticipate; anticoincidence; anticorrosive    baste; basting; bastion; bat