Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad antagonize; antecedent; antechamber do češtiny


antagonize = popudit proti sobě, působit proti, mít opačný účinek, rivalizovat, znepřátelit, budit antipatie, stavět se proti, antagonizovat, oponovat komu, oponovat čemu, popudit, znepřátelit si někoho

antecedent = předchůdce, předchozí, předpokládaný, dřívější, první člen úměry, předcházející událost, předcházející člen (jaz.), precedens, prekurzor, příčina, předchozí událost, a priori


Next: antedate; antediluvian; anthology; anthrax    basics; bass; bast; bastard