Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad answering; antagonist; antagonistic do češtiny


answering = přihlášení, odpovídající, čelící, hodící se, odpověď, zodpovědění

antagonist = protivník, soupeř, odpůrce, protistrana, protivnický, protivnice

antagonistic = nepřátelský, opačně působící, opačný, protichůdný, působící opačně, protikladný, opačného směru, protivný, protisměrný


Next: antagonize; antecedent; antechamber    bash; bashful; bashfulness; basic