Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad answer to do češtiny

answer to = odpověď na (4. p.); odpovídat (3. p.); odpověď (3. p.); korespondovat (3. p.); reagovat na (odpovídat); uposlechnout; identifikační značka
in answer to = odpovídaje na (4. p.); odpovídajíce na (4. p.); odpovídajíc na;

Příklady překladu slova "answer to" z webu:

The answer to that one was easy.  Odpověď byla snadná.
Direct your answer to me.  Adresuj svou odpověď mně.
You know the answer to that!  Odpověď znáš!
There was no easy answer to that.  Na to se nedalo lehce odpovědět.
The agent didn't need an answer to that.  Agent nepotřeboval slyšet odpověď.
A good question that brings no easy answer to mind.  Dobrá otázka, ale bohužel mne nenapadá žádná odpověď.
A small bright ember appeared as if in answer to my will.  Jako v odpověď na mou vůli se objevilo malé jasné zadoutnání.
In that moment she knew there was no right answer to the problem.  V té chvíli věděla, že na její problém neexistuje správná odpověď.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranswerable   answerable for   antagonism   antenna   anterior   anthem   antibody   anticipation