Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad another do češtiny

another = další; jiný (nějaký ); ještě jeden; druhý; to je něco jiného; až podruhé; další (jeden)
for another = pro další (4. p.); další;
from another = z jiného (2. p.); z jiné (ho); od jiného;
one another = navzájem (obyčejně o více než dvou); jeden druhého; každý každému; se (vzájemně); druh druha; vzájemně;
to another = k dalšímu (3. p.);

Příklady překladu slova "another" z webu:

Another time.  Až jindy.
Maybe another mile.  Asi míli.
He got another pair.  Vzal si jiný pár.
He gave her another hug.  Znovu ji objal.
Why you and not another cop?  Proč vy a ne jiný polda?
We are going to have another try.  Pokusím se znovu.
Do you have a passport in another name?  Máte pas na jiné jméno?
And now he knew he was in another trap.  Navíc věděl, že maléry neskončily.
The human's quiet request reminded him he had another charge on him;  Mohu se napít?
If these aren't to your liking we'll go to another club.  Jestli žádná, tak půjdeme do jiného klubu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranswer   answer to   answerable   answerable for   antagonism   antenna   anterior   anthem