Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad annulling; annulment; annulus; annunciator do češtiny


annulling = anuluje, stornovaný, odvolaný, stornování, odvolání, zrušení

annulment = anulování, storno, prohlášení neplatným, prohlášení za neplatné, anulace

annulus = prstenec, věnec, kruhový prstenec, annulus, korunové kolo

annunciator = hlasatel, signalizátor, signální deska, signalizační zařízení, oznamovatel, hlásič, oznamovač (hlásič), přístrojový panel, signalizační panel, návěstní tabule, přístrojová deska, signalizace


Next: anodyne; anomalous; anon; anorak    barring; barrow; barter