Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad annoyed do češtiny

annoyed = mrzutý; trápil (4. p., ve smyslu obtěžoval); rozmrzelý; znepokojený; roztrpčený; otrávený; nakvašený; namíchnutý; nakrknutý; načertěný; rozčertěný; naštvaný; otravný
be annoyed = mrzet se; čertit se;

Příklady překladu slova "annoyed" z webu:

This annoyed her.  To jí nedávalo spát.
The thought annoyed him.  Takové pomyšlení ho otrávilo.
We are quite annoyed enough with you as it is.  Už tak ses nás natrápil dost a dost.
Her tears and sobs annoyed him.  Její slzy a vzlyky ho rozčilovaly.
Owens was more than just annoyed at this.  Owense tato událost nijak neotrávila.
The windows were covered, and this annoyed him.  Okna byla zakrytá, což ho rozčilovalo.
It was twentyfour hours before he woke up, annoyed and hungry.  Probudil se o čtyřiadvacet hodin později, naštvaný a hladový.
Marjorie went out onto the porch, at first more annoyed than alarmed.  Marjorie vyšla na verandu, zpočátku spíše rozzlobená, než znepokojená.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorannoying   annual   annuity   annular   anode   anomaly   another   answer