Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad annoy; annoyance; annuitant; annul do češtiny


annoy = obtěžovat (4. p.), trápit, jít na nervy, zlobit, znepokojovat, otravovat, sužovat, dopalovat, soužit, rozhořčit, nahněvat, naštvat

annoyance = zlost, nepříjemnost, otrava, obtěžování, trápení, mrzutost, zlobení, rozmrzelost, újma, rušivost, rušení, otrávenost

annuitant = vlastník renty, rentiér, příjemce roční renty, příjemce renty, příjemce roční dávky, rentiérka, penzista


Next: annulling; annulment; annulus; annunciator    barred; barren; barrenness; barricade