Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad announcement do češtiny

announcement = oznámení; prohlášení; hlášení; zpráva; sdělení; vyhlášení; ohlášení; oznamovací; upozornění; vyjádření; vyvolávání; návěští; sdělování; hláska
make announcement = učinit oznámení; učinit prohlášení;
official announcement = úřední zpráva; oficiální oznámení;
public announcement = veřejné prohlášení; veřejné oznámení;

Příklady překladu slova "announcement" z webu:

The announcement was met with general approval.  Oznámení bylo přijato všeobecným souhlasem.
Can the announcement time be left to me?  Mohlo by to zůstat na mě, kdy to ohlásím?
Your traumatic experience - the announcement we're to be parents?  Gwen se nezbedně usmála a pak zarecitovala:
This afternoon would be a perfect announcement time.  Dnes odpoledne je ideální doba k oznámení takovéto zprávy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorannoyed   annoying   annual   annuity   annular   anode   anomaly   another