Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad announced do češtiny

announced = oznámil; oznámený; sdělili; ohlásili; ohlášený; oznámení
first announced = poprvé oznámil; poprvé oznámený;

Příklady překladu slova "announced" z webu:

Narmonov announced the decision reached two hours earlier.  Narmonov oznámil rozhodnutí, které bylo učiněno přede dvěma hodinami.
Molson, he announced suddenly, and the waiter left.  Molsona, prohlásil najednou a číšník se odporoučel.
They will be announced any moment.  Každou chvíli je ohlásí.
A disembodied female voice announced the flight.  Neosobní ženský hlas oznamoval odlet.
The next day my parents announced that they were driving into town.  Následující den rodiče oznámili, že pojedou do města.
Both such good pieces of news announced on race day.  A takovéhle dvě zprávy oznámili na dostizích.
I shall not go with you, she announced firmly.  Nepůjdu s tebou, prohlásila rozhodně.
He was not yet convinced they should be announced together.  Ještě nebyl přesvědčen o tom, že by je měl ohlásit společně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorannouncement   annoyed   annoying   annual   annuity   annular   anode   anomaly