Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anniversary do češtiny

anniversary = výročí (oslava); výroční; oslava výročí; jubilejní; jubileum; výroční den; opatřit poznámkami
on anniversary = u výročí; při výročí;
upcoming anniversary = blížící se výročí; nadcházející výročí;

Příklady překladu slova "anniversary" z webu:

Hubert mentioned that an anniversary is imminent.  Hubert se zmínil, že se blíží jakési výročí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorannotation   announced   announcement   annoyed   annoying   annual   annuity   annular