Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad animated; animation; animosity; animus do češtiny


animated = oživený, živý, čilý, rušný, pohyblivý, nadšený, prudký, vášnivý, oduševnělý, oživen

animation = animační, oživení (2. p.), povzbuzení (2. p.), životnost, zaujetí, živost, čilost, nadšení, kreslený film, vznět, ruch, oduševňování

animosity = zaujatost, nepřátelské smýšlení, napětí, odpor, nechuť, nenávist, nevůle, zášť, antagonismus, animozita, nepřátelský, nepřátelství vůči


Next: ankle; anklet; anneal; annex    bare; barefaced; barely; bareness