Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad animals do češtiny

animals = zvířata; zvěř; zvířectvo; zvířena; oživit
bovine animals = hovězí dobytek; skot;
breed animals = pěstovat zvířata; chovat zvířata;
small animals = drobné domácí zvířectvo; drobné zvířectvo;
untreated animals = živočišný; zvířecí; kontrolní zvířata;
wild animals = divoká zvěř; divá zvěř;

Příklady překladu slova "animals" z webu:

The animals just stared.  Ale zvířata jen tupě čuměla.
You butcher animals for food.  Zabíjíte zvířata, na maso.
Several of the animals urinated in alarm.  Několik zvířat ze zděšení močilo.
She stared at the animals and thought:  Dívala se na zvířata a pomyslela si:
I want to find the animals who did this.  Chci najít ta zvířata, která to udělala.
On either side of the river, animals grazed.  Po obou stranách řeky se pásla zvířata.
That's all they can do…' ‘But the other animals are different.  Avšak ostatní zvířata se od nich odlišují.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranimo   annealing   anniversary   annotation   announced   announcement   annoyed   annoying