Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad animal do češtiny

animal = zvíře; živočich; zvířecí; živočišný; tělesný; smyslový; animální; smyslný; hovado; monstrum; dobytek; kostní čerň
carnivorous animal = šelma; masožravé zvíře; masožravec;
compound animal = živočich žijící v koloniích; živočich žijící v trsech;
fur-bearing animal = zvíře chované pro kožešinu; zvíře lovené pro kůži; zvíře chované pro kůži; býložravé zvíře; dravec;

Příklady překladu slova "animal" z webu:

Animal bliss.  Animální blaho.
An animal trainer?  Krotitelem zvířat?
There's an animal kind of trick.  Tak se chová zvíře.
I was an animal in a zoo.  Byla jsem zvíře v zoo.
Now he was an animal again.  Teď byl opět dravcem.
What do you think this animal is?  Co si myslíš, že to je za zvíře?
And that we are descended from animal ancestors.  A že jsme vznikli ze zvířecích předků.
Then he goes out and observes the animal for himself.  Pak vyrazí ven a sám zvíře pozoruje.
Over to the right, he saw a second animal step from behind the trees.  Vpravo uviděl druhé zvíře, jak vystupuje z lesa.
But the most interesting finding was the way the animal died.  Ale nejzajímavější objev byl způsob, jakým to zvíře zemřelo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranimals   animo   annealing   anniversary   annotation   announced   announcement   annoyed