Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad angular; angularity; animadversion; animate do češtiny


angular = úhlový, rohový, kostnatý, položený pod úhlem, nárožný, strohý, odměřený, škrobený, formální, angulární, ostrohranný, lomený

angularity = ostrohrannost, šikmost, šikmá poloha, strohost, odměřenost, šikmá plocha, drsnost, vyhublost, ohyb

animadversion = kritika, kritická poznámka, kritická připomínka, důtka, komentář


Next: animated; animation; animosity; animus    barbed; barber; barbican; bard