Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anguish do češtiny

anguish = muka; bolest; trápení; úzkost; trýzeň; mučit; působit muka; mučivá úzkost; soužení; úzkostný
mental anguish = psychické útrapy; duševní muka; duševní trápení;

Příklady překladu slova "anguish" z webu:

The anguish went from his face, and rage replaced it.  Muka z jeho tváře vyprchala a nastoupil místo nich vztek.
The veterinarian looked up, the anguish plain on his face.  Veterinář vzhlédl, na tváři se mu jevila úzkost.
The date was seared - with self-reproach and anguish - in his memory.  To datum se mu vypálilo do mozku s výčitkami a s úzkosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranhydride   animal   animals   animo   annealing   anniversary   annotation   announced