Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad angry do češtiny

angry = rozhněvaný; rozzlobený; zanícený; zlostný; zlobný; hrozivý; podebraný; hněvivý; dopálený; rozzlobit se; zlobit se; bouřlivý; rozčílený; zlobivý; namíchnutý; načertěný; rozčertěný; dohřátý; navztekaný; rozezlený; vzteklý; rozhněvaný (kým, čím)
be angry = zlobit se; čertit se; hněvat se;
make angry = hněvat; rozezlít; rozhněvat (přen.); rozzlobit;
wax angry = hněvat se; nahněvat se;

Příklady překladu slova "angry" z webu:

Angry girl.  Vzteklá holka.
Thirtytwo angry rats?  Dvaatřicet rozzuřených krys?
She was angry now.  Zlobila se.
You are not angry with me?  Snad se na mě nezlobíš?
Why is he so angry with you?  Proč se na vás tak zlobí?
Why do you act so angry with me?  Proč se na mě pořád zlobíte?
Jackson asked, his voice a low, angry rasp.  V jeho hlase zazněl ostrý, hněvivý tón.
It was the one time you were really angry with me.  Tehdy jste se na mě poprvé a naposledy doopravdy rozzlobil.
The banker put down his fork, spoke in an angry voice:  Bankéř odložil vidličku na stůl a nakvašeně pronesl:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorangry with   anguish   anhydride   animal   animals   animo   annealing   anniversary