Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad angle do češtiny

angle = úhel; hledisko; udice (zast.); roh; stanovisko; stránka; chytat (na udici); lovit (na udici); zaměřit
adjacent angle = přilehlý úhel; sousední úhel;
alternate angle = střídavé úhly; střídavý úhel;
approach angle = úhel náběhu vzduchu; úhel nájezdu vozidla vpředu; přední nájezdový úhel;
azimuth angle = azimutální úhel; úhel azimutu; úhel zábřitu; ;

Příklady překladu slova "angle" z webu:

Another angle on the plant.  Jiný záběr na halu.
The low angle showed very little of the camp.  Nízký úhel pohledu ukazoval z tábora velmi málo.
The priest checked the angle of the sun.  Kněz zkoumal výšku slunce.
Forward, the submarine's nearly vertical angle in the water eased.  Vpředu se téměř vertikální úhel ponorky ve vodě zmenšil.
Mike's hand touched his throat below the angle of the jaw.  Mike se dotkl krku pod čelistí.
Rapas approached a small doorway hidden in an angle of a buttress.  Rapas došel k malým dvířkům ukrytým v rohu opěrné zdi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



angle drive   angry   angry with   anguish   anhydride   animal   animals   animo