Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad anger do češtiny

anger = hněv; hněvat; zlost; rozzlobit; rozhněvat; zanítit; zuřivost; nahněvat; zlobit se; vztek; zlostní; popudit; rozčilení; dopal; rozvzteklení; rozezlenost; nahněvanost; rozvzteklenost; hněvivost; rozhněvaný
in anger = v hněvu; v rozčilení; tremble with anger = třást se hněvem;

Příklady překladu slova "anger" z webu:

Anger fed through.  Hněv sílil.
Her anger began to rise once more.  Už se zase zlobila.
Niun frowned, anger hot in him;  Niun se zamračil;
A touch of anger spurred her on.  Hněv ji poháněl dál.
He experienced a sudden anger at her:  Zalila ho náhlá vlna hněvu vůči ní:
I was on my feet, anger burning me.  Vyskočil jsem a hněv mnou lomcoval.
There was almost a trace of anger in his voice.  Nevysmívej se mi!
Not in a shout, there was no anger or feelings in the words.  Nekřičel, nevztekal se.
But he kept his eyes averted and his anger off his face.  Ale ovládl svůj pohled i hněv.
And she knew she was being goaded into this anger deliberately.  A věděla, že ji stařena vyprovokovala schválně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorangina   angle   angle drive   angry   angry with   anguish   anhydride   animal