Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ancestor; ancestral; ancestry; anchoring do češtiny


ancestor = praotec, předchůdce, původní držitel, být předkem, předcházející, praděd

ancestral = rodový, předků, původní, po předcích zděděný, předcházející, starší, zděděný, rodinný

ancestry = rod, rodový původ, historie, linie, předkové

anchoring = kotvení, upevnění, zapuštění, kotviště, úchyt (bezpečnostních pásů), kotvící, zakotvení, vyztužení, připevnění, kotevné, přístavné


Next: anchovy; ancient; ancillary; and    banner; banquet; banquette; bantam