Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad analyzer do češtiny

analyzer = analyzátor; snímač; anamnéza
brake analyzer = stav pro zkoušení brzd; brzdový zkušební stav;
carbon-monoxide analyzer = analyzátor kysličníku uhelnatého; analyzátor CO; CO-analyzátor;
circuit analyzer = analyzátor sítě; analyzátor obvodu;
engine analyzer = analyzátor motoru;

Příklady překladu slova "analyzer" z webu:

It's a medicaldata analyzer, she said.  Analyzujete data získaná vyšetřováním pacienta, řekla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranchor   anchor plate   anchorage   anchorage point   anemia   anemometer   anesthesia   aneurysm