Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad analysis do češtiny

analysis = rozbor; analytický; analytičnost; matematická analýza; psychoanalýza; rozklad; řešení; vyhodnocování; suchá zkouška; rozborová činnost; analytika; dekompozice; výpočet; analyza; analýza; program k analýze
account analysis = rozbor zákazníků; analýza účtu;
activity analysis = analýza činnosti; analýza aktivit; aktivní analýza; meziodvětvová analýza;
additional analysis = další analýza; dodatečné rozbory; dodatečný rozbor; biologický rozbor; rozbor dat;

Příklady překladu slova "analysis" z webu:

His analysis proved correct.  Hagenova analýza byla správná.
Destroy your analysis notes completely.  Zničte kompletně svoje poznámky o rozborech.
Is such an analysis possible?  Lze vůbec takovou analýzu provést?
He had made an analysis of the problem.  Celý problém si rozebral.
This sounds like pretty sharp analysis to me.  Mně se tohle všechno jeví jako velmi důkladná analýza.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoranalyst   analytical   analyzer   anchor   anchor plate   anchorage   anchorage point   anemia