Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad analog; analogous; analogue; analyze do češtiny


analog = analogický, analogon, obdoba, analogie, analog, model

analogous = podobný, analogový, analogický, obdobný, odpovídající, shodný, souhlasný, stejnojmenný

analogue = analogie, analogon, obdoba, analogový, orgán odlišný ve struktuře ale s po, analog, protějšek, kolega v úřadě

analyze = rozebrat, podrobně rozebírat, provést, vyhodnotit, rozložit, analytický popis, provádět rozbor, dekomponovat, rozebírat, rozbírat


Next: anarchy; anathema; anatomize; anatomy    bang; banging; bangle; banish