Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amusement do češtiny

amusement = zábava; pobavení; obveselení; veselost; veselá nálada; kratochvíle; pobavenost; zábavní; pobavený; herna
for amusement = pro obveselení; pro zábavu;

Příklady překladu slova "amusement" z webu:

The amusement fled from the other's face.  Z druhého obličeje zmizelo pobavení.
Now the amusement had left him.  Teď ho výsměch přešel.
She smiled with amusement at the obvious lie.  Pobaveně se nad tou zjevnou lží usmála.
Stubbs laughed with sardonic amusement at the prospect.  Oni si myslí, že můžou zakázat hlášení nemocných.
The remaining fourteen acres existed for the amusement of the troops:  Zbývajících čtrnáct akrů sloužilo k zábavě jednotek:
I am inclined now to have a little amusement at his expense.  A tak mám teď chuť pobavit se trochu na jeho účet.
He grinned again, but this time there was no amusement in it.  Znovu se usmál, ale tentokrát nijak vesele.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoran hour   anaesthesia   analogy   analyse   analysis   analyst   analytical   analyzer