Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amplitude do češtiny

amplitude = rozkmit (odb.); amplituda; šíře; rozsah; bohatství; výkmit; velikost; šířka; nadbytek; amplitudový; rozkyv; dostřel; skvělost; výchylka; vykmit; rozpětí; nastavení amplitudy
deviation amplitude = amplituda odchylky; amplituda výchylky;
double amplitude = rozkmit; dvojitá amplituda;
pulse amplitude = výška impulsu; amplituda impulsu;
amuck   amusement   an hour   anaesthesia   analogy   analyse   analysis   analyst