Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amplification do češtiny

amplification = rozšíření; zesílení; zvětšení; rozvedení (stylisticky); další podrobnosti; přehánění; zesilnění; zisk; zesilovat; dodatek; prohloubení; zesilování; přídavek; činitel zesílení
gas amplification = plynové zesílení; zesílení plynem;

Příklady překladu slova "amplification" z webu:

Object examined under full amplification.  Předmět prozkoumán při plném zvětšení.
Jack soon found that the taste needed no amplification.  Jack však brzy shledal, že chuť nepotřebuje žádného povzbuzení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoramplifier   amplifier stage   amplitude   amuck   amusement   an hour   anaesthesia   analogy