Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amount do češtiny

amount = množství; obnášet (o penězích ap.); částka; činit (o penězích ap.); dělat (o penězích ap.); obnos; suma; rovnat se; význam; stupeň; velikost; být; rozsah; šíře; míra; smysl; obsah; peníz; kvantum; položka; celková částka; představovat; dosahovat výše
aggregate amount = celková částka; úhrn;
amortization amount = odpisová částka; částka odpisů;
any amount = libovolné množství; jakékoliv množství;
at-risk amount = riziková část; riziková částka;
claim amount = výše škod; plnění; výše škody;

Příklady překladu slova "amount" z webu:

Fair amount of cash.  Slušná hotovost.
And the amount of cash.  A taky tou hromadou mamonu.
He's got that amount of securities?  To má tolik cenných papírů?
He knew a fair amount about how they died.  O tom, jak zemřeli, toho už věděl dost.
I believe you'll find the amount correct.  Doufám, že částku shledáš v pořádku.
At least that shows a certain amount of tolerance.  Aspoň že jsi trochu tolerantní.
This was because causality had an incredible amount of inertia.  Bylo to tím, že zákon příčinnosti má neuvěřitelně mocnou setrvačnost.
His stomach had started to make a certain amount of noise;  Samé bílé tváře, další a další bílé tváře.
Just the same, she managed to convey a surprising amount of venom.  Přesto se jí zdařilo vložit do hlasu notnou dávku jedovatosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoramplification   amplifier   amplifier stage   amplitude   amuck   amusement   an hour   anaesthesia