Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amongst do češtiny

amongst = mezi (4. p., více, kniž.); mezi (7. p., více, kniž.); amorální
more common amongst = častější mezi (7. p.);

Příklady překladu slova "amongst" z webu:

But, amongst them, there were scurrying grey shapes.  Ale všude mezi nimi procházely šedé stíny.
The chief amongst the knives, of course, was the carving knife.  Králem mezi noži byl pochopitelně nůž na maso.
Someone was hiding amongst the boxes, he thought.  Někdo se schovává mezi těmi bednami, pomyslel si.
Not a strong heart amongst them he decided.  Ani jediná zapálená duše mezi nimi.
The assembled civic leaders muttered amongst themselves.  Shromáždění občanští vůdcové si mezi sebou vyměňovali tiché poznámky.
There was a ripple of applause amongst the actors.  Mezi herci zašuměl potlesk.
There was a silence, then they talked amongst themselves.  Nastalo ticho, potom se rozhovořili mezi sebou.
It leapt from gables and formed secret lakes high amongst the spires.  Okapy přetékaly a voda tvořila tajná jezírka vysoko mezi kopulemi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoramount   amplification   amplifier   amplifier stage   amplitude   amuck   amusement   an hour