Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amnesty do češtiny

amnesty = amnestie; amnestovat; milost; udělit milost; udělit amnestii; omilostnění; dát milost; amnestijní; amniocentéza
grant amnesty = udělit amnestii; vyhlásit amnestii;

Příklady překladu slova "amnesty" z webu:

Will there be an amnesty this year?  Kolik let tady ještě budeš?
Noi was released under the general amnesty ofJune 1996.  Noi byla propuštěna po všeobecné amnestii v červnu 1996.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoramong   amongst   amount   amplification   amplifier   amplifier stage   amplitude   amuck