Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amiss do češtiny

amiss = chybně; špatně; nevhod; nepoctivě; chybný; špatný; nesprávný; vadný; nevhodný; množení buněk přímým dělením
be amiss = mýlit se; být nevhodný;
come amiss = přijít nevhod; přihodit se;
take amiss = zazlívat (3. p.); horšit se pro (zazlívat); mít za zlé; pohoršit se;

Příklady překladu slova "amiss" z webu:

Have you noticed anything amiss with them of late?  Nevšiml jste si v poslední době, že s nimi není něco v pořádku?
A chill sense of something utterly amiss was over him now;  Vznášel se nad ním mrazivý pocit čehosi úplně špatného:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorammeter   ammoniac   ammunition   amnesia   amnesty   among   amongst   amount