Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad amendment do češtiny

amendment = dodatek (zákona); doplněk zákonu; oprava; pozměnění; doplněk; náprava; změna; návrh na změnu; pozměňovací návrh; protinávrh; novela; prostředek zlepšující některé vlastnosti půdy; pozměňovací doplněk; zlepšení; dodatek zákona; doplňovací návrh; příloha
constitutional amendment = ústavní dodatek; dodatek k ústavě;
amends   American   ametropia   amiable   amiss   ammeter   ammoniac   ammunition