Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad ambit do češtiny

ambit = oblast; okruh; dosah; hranice; rozsah; kompetence; sféra; ochoz; rámec; ambit; ambice

Příklady překladu slova "ambit" z webu:

My ambition.  Má ctižádost.
I see ambition.  Vidím ambice.
That's a fine ambition.  To je vznešený cíl.
Have you got no ambition?  Copak nemáš žádnou ctižádost?
Don't be ashamed of our ambition, he said.  Nestyďte se za naše cíle, řekl.
He wasn't a person driven by ambition, another point in his favor.  Nijak zvlášť ho nehnala ctižádostivost, další bod v jeho prospěch.
Too many daimyos would be enraged at my 'vaulting ambition.  Příliš noho daimjóů by bylo popuzeno mou ,nebetyčnou ctižádostí'.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoramelioration   amended   amendment   amends   American   ametropia   amiable   amiss